ДОКУМЕНТА

 

Управљање Спомеником природе “Церјанска пећина“ регулисано је Законом о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр., 14/16, 95/18-др. закон и 71/21) и Уредбом Владе Републике Србије о заштити Споменика природе „Церјанска пећина“ („Сл. гласник РС“, бр. 5/98).

Церјанска пећина заштићена је Уредбом Владе РС о заштити Споменика природе “Церјанска пећина” 1998 године и тада је сврстана је у I категорију заштите као Споменик природе са површином од 63,96ха, и додељена је на управљање ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“