Понор „Церјанска пропаст‟

„Церјанска пропаст‟ – понор „Пропаст‟, је вертикални, каскадни, јамски спелеолошки објекат. То је у ствари понор тока „Бељанице‟, који се налази релативно близу, на 55 метара изнад „Провалије‟, на висини од 570 метара надморске висине. Више повремених токова формира повремени ток „Бељаница‟, који понире након неколико стотина метара у „Пропаст‟. С обзиром да се ради о повременом и кратком току, количина воде која понире у карстно подземље није велика. 

У доњем делу „Церјанске пропасти‟ на дубини од 71 метар се налази дворана дужине 12 и ширине 8 метара. Из североисточног дела дворане појављује се водени ток који се завршава сифонским језером. У последњој дворани, на дну јаме на 89 метара дубине, налази се сифонско језеро. За сада није утврђено где се појављују воде које пониру у „Церјанску пропаст‟, али се претпоставља да оне струје према врелу „Драговац‟ дуж раседне зоне.

Према мерењима С.Жолнаја (1980) јама је дубока 89м.  На улазу у јаму налази се велики кречњачки блок, а даље западно је јамски канал са вертикалама од 15м, 9,8м и 36м, при чему је последња вертикала зид велике јамске дворане. Из северозападног дела дворане активан је повремени прилив воде, док је стални прилив присутан у шљунку на дну дворане. Кроз сужење висине 0,3м и ширине 1,5м улази се у најнижу јамску дворану по вертикали од 18м, која се завршава сифоснким језером. 
Понор „Пропаст‟ користе искључиво научници и спелеолози који врше истраживања спелеолошког објекта, уз сагласност управљача и услове Министарства заштите животне средине.