Крављанско врело

Врело Кравље – Горњекрављанско врело, налази се у селу Кравље, 1,4 km југоисточно од центра села, на надморској висини од 310m. Врело је улазног, сифонског типа. Дренира канале пећине Провалије, односно подземног тока реке Провалије. Испод главне појаве истицања подземних вода формира се Крављански поток који је крајњи елемент карстног хидрогеолошког система. Крављански поток се након 1km улива у Топоничку реку.

Истраживањем локације Горњекрављанског врела ( Пећурине) утврђено је постојање 4 појаве истицања. Прва појава истицања је сифонско врело чији се отвор са водним огледалом налази на крају хоризонталног дела Пећурине. На крају хоризонталног дела окапинског проширења постоје два уска отвора који воде до просторије са водом. Вероватно је да су те две просторије независне. 
Друга појава истицања- гласно истицање, уочено је 15-16м низводно од улаза у Пећурину, са десне стране корита. Ово је сложено извориште које има четири прилива преко кластита. На овом локалитету је истицао обележивач приликом трасирања и обележавања вода у пећини Провалији 2013. године, чиме је доказана повезаност ова два одвојена локалитета. 
Трећа појава истицања уочена је између четвртог места истицања и главног корита. Ту истиче мала количина воде која се спаја са током четвртог извора и одлази у главни ток. 
Четврта појава истицања уочена је 11м низводно од улаза у Пећурину с леве стране главног токау подножју у подножју косе кречњачке плоче с пукотином. Mала количина воде која се формира формира 2м дугу отоку  и улива се у главни канал.