КРАВЉАНСКА ЈАМА

Крављанска јама је сув, вертикалан, јамскиспелеолошки објекат, дубине 128м, који се налази на око 500м југоисточно и 180м изнад врела Кравље, на надморској висини од 490м. Иако јама није хидролошки активна, и поред тога у периоду већих падавина део оцедних вода заврши у њој. Прокопавањем на дну јаме 2015.-2016.године откривена је веза са пећином Провалијом. Нова открића у Крављанкој јами показала су да је то врло сложен спелеолошки објекат јамско-пећинског типа. Са новооткривеним каналимаукупна дужина до сада познатих канала Крављанске јаме је 900м, по чему је ово један од значајнијих спелеолошких објекта у картсту Србије у овиру система Церјанске пећине.
Великим открићем везе између Крављаске јаме и пећине Провалије потврђен је пећински систем дужине преко 7км по чему је систем Церјанске пећине други по дужини у Србији.